Nói về chúng tôi

Bích Thủy
Bích Thủy
Hưng Yên
“Chuyến đi Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh nhiều ý nghĩa ”
Đoàn chúng tôi vừa đi tour Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh trở về ngày 19/10. Chúng tôi cảm thấy thật tuyệt vời, cảm ơn công ty, cảm ơn HDV XUÂN THÀNH. Chúng tôi tin tưởng và sẽ đồng hành cùng công ty.
Call to book
(+84) 3 87 86 68 52

Nói về chúng tôi